it | slo | en | de
 • DRUŠTVO OLJKARJEV BRDA
 • GORIŠKO OLJKARSKO DRUŠTVO
 • TŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIŠKA ŠOLA
 • LABS D.O.O.
 • KGZS, KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA
 • RRA SEVERNE PRIMORSKE D.O.O. NOVA GORICA
 • UNIVERZA V NOVI GORICI
 • ERSA, AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
 • ISS P. D’AQUILEIA
 • UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE
 • AIPO, ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE PRODUTTORI OLIVICOLI
Notizie in primo piano
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.